Cuijkse Cantheelen Hof 4

cantheelen_cuijk
vd_ackerhof_cuijk
15022-Cantheelen
15022-maasboulevard2
15022-parkeerhof
15022-galerij
15022-vogelvlucht

Locatie en concept

Cantheelen Hof 4 wordt door het appartementengebouw ‘Hoge Weidjes’ afgezonderd van de overige hoven. Dit hof ligt direct tegen het centrum van Cuijk en de Maasboulevard aan. De directe omgeving wordt gedomineerd door kleinschalige verfijnde bebouwing, de kerk en de voormalige leerlooierij. Waarbij de architectuur van de leerlooierij maakt, dat dit relatief grote gebouw passend is in een kleinschalige omgeving. Deze zelfde wijze van schaalverkleining hebben wij als uitgangspunt genomen om 54 DAEB appartementen in Hof 4 op een economisch slimme wijze in te kunnen passen in de omgeving.

De totale bouwmassa is opgedeeld in verschillende bouwdelen met een eigen bouwhoogte. Binnen de bouwdelen is op een hele sterke wijze schaal en ritme aangebracht door de gemetselde penanten en de terugliggende delen gevelmetselwerk. In deze terugliggende vlakken zijn per bouwdeel verschillende metselwerk verbanden toegepast. Hof 4 is in zijn geheel als één gebouw te lezen, maar kent vanaf iedere zijde andere gevelnuances, waardoor het gebouw net als bij de leerlooierij vanaf iedere zijde anders beleefd wordt.

projectblad downloaden Cantheelen Cuijk