Klanten

Klanten over Leenders Architecten:

klantbeoordelingen de rijt
klant nieuwenhuizen daandels_1024x576
klant gem veghel_1024x576
klant fontys_1024x576
klant kempen_1024x576
klant van Wijnen_1024x576
klant de kernen_1024x576
klant area_1024x576

 Jury beoordelingen:

Scholenbouwprijs 2013

Basisschool Edith Stein, onderdeel van MFA Het Klooster in Zijtaart

De basisschool is onderdeel van het levendige dorpshart van een kleine kern die op een bijzondere manier is ingepast in een monument. De gemeente Veghel heeft als opdrachtgever een bepalende rol gespeeld in het hergebruiken van het voormalige klooster en het transformeren naar een nieuw dorpshart. Het forse pand met de intieme binnenplaats, waarlangs de twee vleugels lopen, bevat naast basisschool Edith Stein en het dorpshuis onder andere ook een uitleenpunt voor de bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Een omvangrijk programma, dat echter door de uitgestrektheid van het gebouw met zijn lange gangen op een natuurlijke en logische manier is uitgelegd. De achtergevel van het gebouw is door de architect met een knipoog bewerkt, waardoor een omvangrijke poort is ontstaan, die de grens tussen school en het park erachter markeert. Dit is een prachtig uitgewerkt voorbeeld van het vitaal houden van kleine kernen. De jury kijkt met respect naar dit project, waar de betrokken partijen de wens van het dorp om tot een nieuw dorpshart te komen op passende wijze heeft vormgegeven.

 

De jury van de Scholenbouwprijs 2013: Gerdi Verbeet, Angela Groothuizen, Kees Bakker, Sjef Drummen, Marinka Kuijpers, André Mol, Simone Drost 

Friste School van Nederland

Sinds 2011 is basisschool Edith Stein ondergebracht in een verbouwd klooster dat dateert uit 1902. Het voormalige klooster is getransformeerd tot een mfa (multi functionele accommodatie). De ervaring bij de gemeente met de bouw en verbouw van schoolgebouwen en mfa’s is benut om, met respect voor het karakter van het oorspronkelijke klooster, de aanwezige kwaliteiten te benutten en extra kwaliteiten toe te voegen. Het Programma van Eisen Frisse Scholen is daarbij gehanteerd met klasse B als streefniveau.

De werking van de toegepaste technieken wordt gedetailleerd gemonitord. Daar waar afgesproken prestaties niet worden gerealiseerd, helpen de meetgegevens om leverende partijen aan hun beloftes te houden.

Een door grote inzet van de betrokken partijen zeer geslaagd, smaakmakend voorbeeld, waarbij transformatie van een bestaand gebouw naar een multi functionele accommodatie is samengegaan met energiezuinigheid en gezond binnenmilieu. Hoort dan ook zeker tot de ” drie Friste Scholen van Nederland”.

Ontwerpwedstrijd Oude Ontginning Veghels Buiten

Het ontwerp is onderscheidend in duurzaamheid en krachtige moderne vormgeving. De zongerichte oriëntatie is bepalend geweest bij de ordening van de bouwvolumes. Toch is er ook een gedraaide kap toegepast. Het is knap hoe met de gestileerde vormgeving toch een toegankelijke informele sfeer op het erf bereikt wordt. Er zijn heldere keuzes gemaakt in wat ondergeschikt moet zijn en wat moet spreken. De detaillering is daar consequent op afgestemd. Duurzaamheid is zeer zorgvuldig uitgewerkt. Veghel kan dit plan etaleren als voorbeeld voor duurzaamheid en hoogwaardige architectuur. De jury ziet dit plan graag gerealiseerd.

Juryrapport Ontwerpwedstrijd Oude Ontginning Veghels Buiten

Landelijke ontwerpprijsvraag duurzaamste wijk van Uden

Het plan werd door de jury beoordeeld als meest duurzaam en het best in te passen in het plangebied. Met name de verbinding met het park werd positief gewaardeerd. Het plan van de lokale partij Nieuwenhuizen-Daandels kwam als beste uit de bus vanwege het gedegen karakter. De bebouwing is solide en op zekerheid gebouwd en er is sprake van een intensieve samenhang op woningniveau. In het bijzonder de daken en de extra zonoriëntatie zijn positief ontvangen. Nog een pluspunt is de financiële constructie waarbij de woonlasten zijn doorgerekend en kostenneutraal uitvoerbaar.

Een onafhankelijke jury bestaande uit prof. Cees Duivesteijn, hoogleraar TU Delft, Tjerk Reijenga van KOW (Hans Kuiper Architectuur en Stedenbouw en Architectuurbureau Oosterheert Wubben) en Rinus Verhoeven

Welstandsprijs MooiBrabant

“Een bijzonder concept, origineel en volstrekt geen cliché. Een gebouw waar de mens en niet de logistiek centraal staat. Het gebouw is geleed, rondom sprekend vormgegeven en de af- en aanvoer is ondergeschikt aan de bezoeker”

Jury welstandsprijs MooiBrabant over winnend ontwerp Woonboulevard Ciao te Cuijk.