De Bolken, Veghel

Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat Groenplein
Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat stadswoningen 1
Herontwikkeling De Bolken Veghel Appartementen De Jongstraat
Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat Stadswoningen
Herontwikkeling De Bolken Veghel Straatbeeld
Herontwikkeling De Bolken Veghel appartementen De Kempen
Herontwikkeling De Bolken Veghel De Jonghstraat Visualisatie
Herontwikkeling De Bolken Veghel De Jonghstraat 2
Herontwikkeling De Bolken Veghel De Jonghstraat
Herontwikkeling De Bolken Veghel Deken Snoecxstraat
Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat
Herontwikkeling De Bolken Veghel 't Slotje
Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat Pleintje

Foto’s: 311 photography

Herontwikkeling De Bolken Veghel

De oorspronkelijke huizen waren gebouwd net na de tweede wereldoorlog en waren een soort van noodwoningen. welke op geen enkele manier meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Het was echter ook een hechte volkswijk direct tegen het ‘dorps’ centrum. Vanwege de hechte binding van de bewoners met de plek zijn zij al vanaf de prille planvorming bij het project betrokken en hebben een doorslaggevende stem gehad in de architectenselectie.

 Herontwikkeling op een Veghelse maat en schaal.

De herontwikkeling van het plangebied in en rondom de Peellandstraat is aangegrepen om hier met de bewoners een nieuwe woonomgeving en sfeer te creëren ‘op een Veghelse maat en schaal’. In feite wordt het plangebied opgedeeld in twee gebieden en ademt het twee verschillende sferen waartussen de Peellandstraat de scheidingslijn vormt. Aan de westzijde, waarin ook het begeleid wonen en wijkcentrum is opgenomen, is dit een groot-dorps c.q. klein-stedelijk sfeergebied in een formeel karakter. Dit deel sluit direct aan tegen het centrum. Geparkeerde auto’s van de bewoners én bezoekers zullen grotendeels aan het openbare gebied zijn onttrokken, wat ook zal bijdragen aan de rust van het nieuwe woongebied.

 Contextuele verankering

De naoorlogse noodwoningen vormden wel het beeld van de wijk, maar hadden ook in ergens in de randstad kunnen staan. In tegenstelling tot de tabula rasa benadering van na de oorlog hebben we nu de architectuur in zijn context willen verankeren. Er is qua architectuur gestreefd naar een herinterpretatie van de karakteristieke bebouwing aan de historische linten en sub-linten in en rondom het centrum. De karakteristieke bebouwing in deze straten vormde de inspiratiebron voor een herkenbare vernieuwende architectuur.

Oude waarden zijn in een nieuwe context geplaatst, met veel gevoel voor details, zodat er iets extra’s aan het centrum van Veghel is toegevoegd. De straatbeelden zijn gevormd door herkenbare moderne bouwvolumes op een Veghelse maat en schaal en in een traditionele materialisering.

download projectblad De Bolken Veghel