Brandweerkazerne en gemeentewerf, Nistelrode

05 voorgevel_1024x683
02 achtergevel_1024x683
01 voorgevel_1024x683
04 remise_1024x683

Brandweerkazerne en gemeentewerf, Nistelrode

De uitgangspunten voor de uiterlijke verschijningsvorm zijn functioneel, sober, doelmatig en aansluitend op de bestaande bebouwing en landschap. Dit hebben wij gerealiseerd door het creëren van een eenvoudig en puur gebouw met sculpturale kenmerken en een hoge attentiewaarde.

Het goed functioneren van de gecombineerde brandweerkazerne en gemeentewerf is van groot belang. De gehele interne logistiek binnen het gebouw, de indeling van de functies bepalen voor een groot deel de vorm van het gebouwen. Voor de brandweer geldt dat de aanruk en uitruk tijden zo kort mogelijk moeten zijn. Dit betekent dat het gebouw zich naar deze eisen moet voegen. Er is dan ook terecht voor gekozen om de ruimten voor de brandweer aan de Nistelrodeseweg te leggen. Terwijl het parkeren voor de aanruk aan de zijde van de dropskern plaatsvindt, zodat aanruk en uitrukkend personeel elkaar niet kruisen.

Het gebouw sluit goed aan op het open landschap met solitaire bebouwing richting Heesch en vormt  tegelijk een overgang naar de meer intensieve bebouwing richting de kom van Nistelrode. Er is daarom gekozen voor een homogene massavorming met een duidelijk contrast tussen open en dichte delen. De open delen met gekoppelde overheaddeuren en in de massa kleinere ramen die een spel met elkaar spelen. De schaal van het gebouw wordt minder afleesbaar richting het open landschap. Aan de zijde van de twee laags bebouwing gaat deze massa omhoog en wordt gedragen door een baksteen plint die aansluit bij de baksteen van het naastgelegen pand van Strijbosch. Hier is de schaal wel afleesbaar met de entree en de panoramische ramen van de 1e verdieping. Met zijn hogere verdieping heeft het gebouw een attentiewaarde voor zijn functie als brandweerkazerne/gemeentewerf en richting de entree van de kom Nistelrode.

 download projectblad Brandweer/Gemeentewerf Nistelrode