Brede school De Troubadour, Rosmalen

troubadour_rosmalen_entree
troubadour_rosmalen_tribunetrap
troubadour_rosmalen_hal_speellokaal
troubadour_rosmalen_vide

Brede school De Troubadour, Rosmalen

De opgave was de verbouw en uitbreiding van de bestaande basisschool tot een brede school. Het project is in een bouwteam gerealiseerd. Het gedeeltelijk hergebruiken van het bestaande schoolgebouw was de eerste duurzame keuze waarmee we deze opdracht zijn begonnen. Voor de totale massavorming en gevelkarakteristieken heeft de bestaande bebouwing als uitgangspunt gediend.

Kleur en materiaalgebruik

De school valt op door een strakke vormgeving en een uitgesproken kleur- en materiaalgebruik voor de uitbreidingen en aanpassingen ten opzichte van het meer ingetogen oorspronkelijke bouwdeel.

Door de grote mate van flexibiliteit en multifunctionaliteit in het plan, is een voorschot genomen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Duurzaam schoolgebouw

De rol van de directeur werkte zeer inspirerend en zijn inbreng in het bouwteam is ook van groot belang geweest voor het resultaat. Zijn wens was zeer duidelijk: een duurzaam gebouw, welke voldoet aan de hedendaagse eisen met een goed en gezond binnenklimaat. Uiteindelijk heeft dat bij dit project geresulteerd in het plusniveau volgens het DuBo Register, waarbij het plan voldoet aan de rapportage “Duurzame schoolgebouwen”.