BREEAM onderdeel van MVO Leenders Architecten & Ingenieurs

Duurzame_relatie-Breaam-onderdeel

Ze voelen zich verantwoordelijk om samen zo lang mogelijk met zo veel mogelijk mensen van de beperkte, niet onuitputtelijke, bronnen gebruik te kunnen maken. Een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waar BREEAM onderdeel van kan zijn.

Doel

Het doel van Hans van den Tillaart en Noud Leenders, de directeuren van Leenders Architecten & Ingenieurs, is simpel: creëren van mogelijkheden om mensen beter te laten leven, werken en wonen. Dat doen ze door samen integrale oplossingen te bedenken om optimaal functionerende gebouwen te ontwerpen die de sleutel zijn tot gezondheid en welzijn.

Definitie

Toekomstige generaties kunnen nog gezond verder leven. Dit kan volgens hen alleen door autarkische lokale oplossingen te bedenken. “Het gaat om energie, klimaat, materiaal, licht, temperatuur en geluid. Ga je energie en grondstoffen van ver halen, dan heb je altijd te maken met verliezen en vaak ook met conflictgebieden.” aldus Hans.

Strategie

Noud en Hans waren het met elkaar eens. In de architectenwereld is het belangrijk om samen te werken. En samenwerking lukt alleen als je open en transparant bent en een gezamenlijke toekomstvisie hebt.
Je doet het samen: holistisch, integraal en samen waardoor de eindoplossing voor de klant het beste is, totaal win voor de klant. Door goed samen te werken ga je niet op onderdelen optimaliseren, maar je gaat het totaal optimaliseren.

Als architect heb je verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Met een beter ontwerp kun je energie, klimaat, lucht en bijvoorbeeld licht op natuurlijkere wijze regelen zonder dure installaties. Hierdoor wordt het eindresultaat simpeler, efficiënter en effectiever, en dus goedkoper voor de klant. Ook heeft een goed ontworpen gebouw invloed op het welzijn en de gezondheid van de gebruiker.”

Door integraal te ontwerpen kun je vaak door bijvoorbeeld het plaatsen van een boom, in de zomer warmte tegenhouden. En in de winter, als het blad weg is, kun je daarmee de warmte in de woning laten. Dit is simpel, maar zeer effectief.

BREEAM onderdeel van

Voor Leenders Architecten & Ingenieurs zijn integrale certificeringen, waar BREEAM een onderdeel van is, belangrijk. BREEAM geeft een score voor het ontwerp van een gebouw op gebied van energie, toegankelijkheid, klimaat, herbruikbaarheid, groen en alle andere aspecten die invloed hebben op het welzijn van de gebruiker.
Door goed overleg met de opdrachtgever proberen zij altijd te gaan voor BREEAM excellent of GPR 8. Dit zijn hoge duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Vaak zijn deze BREEAM gebouwen niet duurder, want je bespaart veel gedurende de levensduur. Het is de taak om een opdrachtgever hiervan te overtuigen door argumentatie, bewijzen en resultaten uit het verleden.

De prioriteiten die Leenders Architecten & Ingenieurs stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  2. Open en transparant
  3. Visie en toekomstbestendigheid
  4. Lokaal betrokken en stakeholders
  5. Energie en milieu impact
  6. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie

Implementatie

Stapje voor stapje zijn ze in gegroeid in duurzame ontwikkeling. Deze stapjes hebben ze kunnen maken door tijd te investeren in gelijkgestemde bedrijven. Met deze bedrijven hebben ze samen duurzame oplossingen bedacht en geïmplementeerd. Deze “nieuwe” oplossingen vragen de eerste keer extra tijd en aandacht. Doordat je met de juiste partners samenwerkt, die ook intrinsiek gemotiveerd zijn, kun je bereiken wat je wilt. Delen = vermenigvuldigen.
Als voorbeeld waar de samenwerking helemaal goed ging noemt Hans het project van VanderLande. De opdrachtgever en deelnemers hebben optimaal samengewerkt. Hierdoor is in korte tijd een state of the art kantoorgebouw gerealiseerd met een zeer korte ontwikkel- en bouwtijd.

Reflectie is de basis voor groei

Als tips voor andere bedrijven noemt Hans:

  • Hou een brede scope, ga niet op deelgebieden optimaliseren, maar juist op het totaal.
  • Werk open en transparant samen. Zo kun je samen groeien.

Zoals aangegeven is integrale open samenwerking de basis voor de beste totaaloplossing voor de klant. Eigenlijk moet je ieder project zien als een bedrijf waarin je gaat participeren. Iedereen levert zijn bijdrage, maar door samen te kijken naar de beste oplossing, kan iedereen winnen. Wel zal je dan transparant moeten zijn over kosten, uren en mogelijkheden. Vertrouwen is hierin essentieel. Als dit goed gaat verdient iedereen meer geld en de klant krijgt een betere oplossing.

Resultaat

Intussen is 80% van de materialen die gebruikt worden in de ontwerpen van Leenders Architecten & Ingenieurs onder de 3c norm. Dit wil zeggen dat deze materialen een beperkte impact hebben.
Een van de gebouwen die ze gerenoveerd hebben is een ‘frisse’ school. Veel bouwmaterialen hebben schadelijke dampen. In deze frisse school hebben ze door o.a. materiaalkeuze ervoor gezorgd dat de schadelijke dampen tot een minimum beperkt werden. Ze hebben hier ook een prijs voor gewonnen, wat natuurlijk altijd leuk is.

Duurzame relaties

Het resultaat van duurzame ontwikkeling zou moeten zijn dat de bouwsector weer gaat groeien. Door eerlijke en open samenwerking en toegevoegde waarde naar de klant, is dit zeker mogelijk. De afgelopen crisis heeft de bouw hard geraakt. Ook bij Leenders Architecten & Ingenieurs werken nu 20% minder mensen dan vóór de crisis. Bij andere kantoren is dit soms wel 50%, dus ze zijn er relatief goed doorgekomen en klaar voor de toekomst!
Een belangrijk onderdeel hiervan is ons niet meer te richten op grote aanbestedingen. Maar de bij ons bekende partijen extra van dienst zijn (bijvoorbeeld een keer gratis een plan wat verder uitwerken). Hierdoor hebben we goede (duurzame) relaties met klanten en partners.”

Ook geïnteresseerd geworden in wat de voordelen van zo’n goede duurzame relatie voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met Hans of Noud via 0413-366711 of info@leendersarchitecten.nl.