Bundersehoek, Veghel

Bundersehoek Veghel Vogelvlucht
Bundersehoek Veghel Patiowoningen Vosseweide
Bundersehoek Veghel Rijwoningen Egelweide Noordzijde
Bundersehoek Veghel Rijwoningen Egelweide Zuidzijde
Bundersehoek Veghel Tweekap woningen
Bundersehoek Veghel Vrijstaande Woningen

De afronding van de Bundersehoek Veghel is stedenbouwkundig een logisch vervolg op de al vele jaren geleden omgelegde Udenseweg. Middels ontwikkeling van woningbouw wordt de bebouwingskern op de logische wijze beëindigt.

Het plangebied kent vier zones;  -1- de noordzijde bestaande uit de nieuwe straatwand aan de Vosseweide, -2- de voortzetting van de Egelweide welke wordt beëindigt met een groengebied rond de oude zomereik, -3- het binnengebied welke aansluit bij de Buitenweide, -4- de buitenrand welke de daadwerkelijke representatieve bebouwingsbeëindiging vormt. Per zone is de juiste aansluiting op de direct omliggende bebouwing gezocht. Ondanks de opdeling in zones zal het totale plangebied zich kenmerken als één samenhangende eenheid in architectuur, materialisering en inrichting van de openbare ruimte, met een grote verscheidenheid aan woningtypologieën in een aantrekkelijke hedendaagse architectuur.