Projectmatige woningbouw

Oranjewijk, Veghel

Oranjewijk Hendrikstraat koopwoningen

De Julianastraat fungeert als duidelijke drager van de wijk. Zowel de vooroorlogse zuidzijde als de naoorlogse duplex woningen aan de noordzijde hebben zeer sterke karakteristieken. We hebben er voor gekozen deze karakteristieken op te pakken en leidend te laten zijn in de nieuwe ontwerpuitgangspunten.

Lees meer

Groensteeg Geerpark, Vlijmen

Uitgangspunt van ons ontwerp is het creëren van een prettige wijk waar bewoners tot in lengte van dagen heerlijk wonen in een mooie gezonde omgeving. Doelstelling van de gehele wijk is het creëren van de meest duurzame wijk van Nederland. De afzonderlijke duurzame woningen dienen daartoe minimaal energieneutraal te zijn.

Lees meer

Oostvleugel II, Poederoijen

Met Oostvleugel II wordt beoogd om een mooi, herkenbaar en aansprekend stukje Poederoijen toe te voegen als versterking van het historische centrum. Dat betekent korte gebogen straten met gevarieerde woningen in verspringende voorgevelrooilijnen in een mix van woningtypologieën in zowel huur als koop.

Lees meer

Velmolen Buiten, Uden

Door de gemeente Uden is in 2009 in samenwerking met SVU Wonen een landelijke Design & Build prijsvraag uitgeschreven, welke wij samen met Nieuwenhuizen-Daandels hebben gewonnen. Het stedenbouwkundigplan is niet alleen optimaal duurzaam verkaveld, het is ook lokaal ingebed. Waarbij beeldkwaliteit, duurzaamheid en oplossingen voor o.a. fijnstof, infiltratie, bezonning, beschaduwing allen evenzwaar hebben meegewogen in de planvorming.

Lees meer

Centrumplan, Geffen

CentrumplanGeffen voorgevel appartementengebouw

Het totale centrumplan Geffen bestaat uit drie delen, rondom een centraal parkeerplein. Het eerste deel omvat met MooiGeffen een supermarkt, dagwinkels met daarboven appartementen. De twee andere delen bevatten appartementen en woningen voor Mooiland.

Lees meer

MooiGeffen

MooiGeffen hoek dorpsplein

MooiGeffen is een onderdeel van het totale Centrumplan Geffen en behelst een L-vormige massa welke om de bestaande supermarkt heen wordt gebouwd, waarna dit bestaande gebouw dienst gaat doen als parkeervoorziening voor de boven de nieuwe supermarkt gelegen appartementen.

Lees meer

‘t Reut, Berghem

In de het dorpse uitbreidingsplan ’t Reut hebben wij het ontwerp van de specifieke bebouwing in de vorm van twee appartementencomplexen gekoppeld aan de entree’s van de wijk en aan de centrale groene ruimte voor onze rekening mogen nemen. Door deze positionering dragen de complexen bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie in de buurt.

Lees meer

De Bolken, Veghel

Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat groenplein woonwijk

Oude waarden zijn in een nieuwe context geplaatst, met veel gevoel voor details, zodat er iets extra’s aan het centrum van Veghel is toegevoegd. De straatbeelden zijn gevormd door herkenbare moderne bouwvolumes op een Veghelse maat en schaal en in een traditionele materialisering.

Lees meer

Abdijlaan, Uden

Abijlaan Uden Entree Voorgevel met parkeerplaatsen

Op deze locatie zocht de SVU naar een manier om met een kwaliteitsimpuls iets te doen aan het woonklimaat in de buurt. Het wooncomplex ligt in een gebied met problemen wat betreft de eenzijdigheid van de bewonersgroepen en hun verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen woonomgeving. Er was echter wel sprake van een goede bebouwingsstructuur, die nog genoeg kansen bood voor een verdere verbetering.

Lees meer

Kloosterhof, Volkel

De locatie vraagt om een passende ingetogen architectuur. Zowel in traditionele vormentaal, kleinschalig massa opbouw (lage goothoogte) en kwalitatieve materialisatie is gezocht naar een hedendaagse toepassing van bestaande, in het centrum van Volkel voorkomende, waarden. Een kleinschalig complex met senioren appartementen waarin iedere afzonderlijke woning herkenbaar is, terwijl het geheel een rustige eenheid vormt.

Lees meer