Transformatie en herbestemmen

Transformatie leegstaande kantoorruimte Centre Veghel

Transformatie leegstaande kantoorruimte Centre Veghel Plattegrond Ruimte E

Een groot deel van de reeds lange tijd leegstaande kantoorruimte van het plan Centre Veghel krijgen een nieuwe bestemming. De voor kantoren en winkels bestemde ruimten krijgen een nieuwe functie en worden getransformeerd naar wooneenheden/appartementen. Daarmee komt een einde aan de periode van onrendabele leegstaande kantoor en winkelruimten in het plan. En daarmee wordt tegelijkertijd ook een bijdrage geleverd aan het weer aantrekkelijker maken van het centrum van Veghel. Woningmarktonderzoek...

Lees meer

Cultuurcluster theater Noordkade

CHV Noordkade Koekbouw

Met de bouw van het theater aan de Noordkade wordt het kunst en cultuurcluster steeds completer. Het kunst en cultuurcluster samen met het foodcluster, de bioscoop en de diverse restaurants maakt dat er altijd reuring is op de CHV Noordkade. Theater Noordkade wordt daar een prachtige aanvulling op. In nauwe samenwerking met diverse partijen werken we aan een nog betere beleving voor de bezoekers.

Lees meer

Herbestemming NATO Brunssum

NATO Brunssum impressie herbestemming

Voor Rijksvastgoedbedrijf werken wij aan de herbestemming van de industriële bebouwing op het bestaande NATO terrein naar verblijfsfuncties.

Lees meer

Verandering woon-zorg visie leidt tot aanpassing van de gebouwen

woonzorgcomplex-plattegrond

Veranderingen in de visie op wonen in combinatie met zorg hebben hun invloed op de bestaande woon-zorgcomplexen. De mogelijkheden van de verbouwing van gebouwen met een institutioneel karakter, met de vraag of deze gebouwen kunnen worden omgezet naar een gebouw met woonkarakter. Inzicht in de mogelijkheden in een vroeg stadium zonder hoge advieskosten, meedenken in mogelijkheden binnen financiële kaders en beleidsdoelstellingen.

Lees meer

Renovatie Rijkskantoor Roermond

slachthuisstraat roermond

Een open en transparant, licht en vriendelijk gebouw realiseren met een hoge ruimtelijke kwaliteit is een hoge ambitie voor een bestaand gebouw wat vrij gesloten, somber en donker is. Om zo veel mogelijk kwaliteit aan het gebouw toe te kunnen voegen, kiezen wij ervoor de nieuwe verbinding te upgraden tot een twee etages hoge transparant en licht restaurant. Dit bedrijfsrestaurant wordt de verbindende spil van het gebouw.

Lees meer

Het nieuwe werken interieuraanpassing Rabobank Uden-Veghel

interieur entree bankhal

Door de toename van de 24 uurs dienstverlening en afname van het aantal bankbezoeken worden de Rabobank kantoren Uden en Veghel samengevoegd. Voor zowel de bankhal (frontoffice) als de kantoren (backoffice) hebben we een nieuw interieurontwerp gemaakt. Optimaal afgestemd op Het Nieuwe Werken en voor de ontvangst van klanten op een hedendaagse welkome en efficiente manier.

Lees meer

De Nistel, Nistelrode

De Nistel - theehuis

Voor de tuingroep van Stichting recreatie voor het zorgenkind De Nistel mochten wij inventariseren hoe hun bestaande gebouw getransformeerd zou kunnen worden in een theehuis met landwinkel. De tuingroep, waarin mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding werkzaam zijn, is gevestigd in natuurgebied de Maashorst te Nistelrode.

Lees meer

Lunchcafé Brownies & Downies in monumentaal Raadhuis, Veghel

Als alles volgens planning verloopt zal in het voorjaar van 2014 de integratie van het inmiddels regionaal bekende lunchcafé Brownies en Downies met de bibliotheek Veghel en het Uitpunt een feit zijn. Vanaf dan zal het lunchcafé in het monumentale Raadhuis aan de markt in Veghel zijn gevestigd.

Lees meer

Cultuurcluster Noordkade, Veghel

Noordkade PREMIX cultuurcentrum

Herbestemming van voormalige bedrijfsruimten CHV/NCB tot cultuurcluster met MIK (muziek, dans en theaterschool) en Pieter Breughel & De Compagnie. Noordkade Veghel is een op food en feed gerichte gemeente met veel toonaangevende bedrijven in deze branches. Cultuur gaat dan ook een verbinding aan met food.

Lees meer