Zorg

Projecten in de zorgsector

Verandering woon-zorg visie leidt tot aanpassing van de gebouwen

woonzorgcomplex-plattegrond

Veranderingen in de visie op wonen in combinatie met zorg hebben hun invloed op de bestaande woon-zorgcomplexen. De mogelijkheden van de verbouwing van gebouwen met een institutioneel karakter, met de vraag of deze gebouwen kunnen worden omgezet naar een gebouw met woonkarakter. Inzicht in de mogelijkheden in een vroeg stadium zonder hoge advieskosten, meedenken in mogelijkheden binnen financiële kaders en beleidsdoelstellingen.

Lees meer

Amarant Hellebaardlaan, Zeeland

Amarant Hellebaardlaan Zeeland

In de nieuwbouwwijk Repelakker te Zeeland hebben we voor Amarant een speciaal woongebouw ontworpen. In dit gebouw bevinden zich twee woonclusters van 8 zorgappartementen...

Lees meer

Renovatie en optopping Grevelingenflat, ‘s-Hertogenbosch

renovatie serviceflat Grevelingen 's-Hertogenbosch

In samenwerking met Hendriks Coppelmans hebben we in bouwteam een plan voor renovatie en optopping van de serviceflat 'Grevelingenflat' te 's-Hertogenbosch gemaakt. Om een grondige renovatie financieel haalbaar te maken is het plan ontstaan appartementen op de daken van deze jaren '70 flat toe te voegen. Door deze oplossing werd het ook mogelijk drie-kamerappartementen aan het nu zeer eenzijdige twee-kamer pallet toe te voegen.

Lees meer

De Bolken, Veghel

Herontwikkeling De Bolken Veghel Peellandstraat groenplein woonwijk

Oude waarden zijn in een nieuwe context geplaatst, met veel gevoel voor details, zodat er iets extra’s aan het centrum van Veghel is toegevoegd. De straatbeelden zijn gevormd door herkenbare moderne bouwvolumes op een Veghelse maat en schaal en in een traditionele materialisering.

Lees meer

Op één spoor

Op één spoor is een hoogwaardig woonproject en een belangrijk hoogwaardig zorgproject, op loopafstand van het centrum aan het woningbestand van Veghel toegevoegd. De locatie is gelegen aan een bijzonder knooppunt waar diverse functies, verkeersaders en deelgebieden samenkomen.

Lees meer

Rootven, Veghel

In de nieuwbouwwijk ‘t Ven te Veghel hebben we voor Woonbelang een woongebouw ontworpen.In dit gebouw bevinden zich gegroepeerde wooneenheden ten behoeven van het begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten. Er zijn groepen met verschillende zorgvraag en zelfstandigheidsklasses.

Lees meer

De Fontein, Aalst

begeleid zelfstandig wonen Aalst

Aan de rand van het kleine Gelderse dorp Aalst, gelegen in het rivierenland hebben we een woon- zorgcomplex ontworpen voor 12 jongvolwassenen met een verstandelijke en soms daarnaast lichamelijke beperking. Het gebouw maakt een logisch onderdeel uit van de naastgelegen uitbreidingswijk

Lees meer