Verkavelingsplannen

Groensteeg Geerpark, Vlijmen

Uitgangspunt van ons ontwerp is het creëren van een prettige wijk waar bewoners tot in lengte van dagen heerlijk wonen in een mooie gezonde omgeving. Doelstelling van de gehele wijk is het creëren van de meest duurzame wijk van Nederland. De afzonderlijke duurzame woningen dienen daartoe minimaal energieneutraal te zijn.

Lees meer

Oostvleugel II, Poederoijen

Met Oostvleugel II wordt beoogd om een mooi, herkenbaar en aansprekend stukje Poederoijen toe te voegen als versterking van het historische centrum. Dat betekent korte gebogen straten met gevarieerde woningen in verspringende voorgevelrooilijnen in een mix van woningtypologieën in zowel huur als koop.

Lees meer

Velmolen Buiten, Uden

Door de gemeente Uden is in 2009 in samenwerking met SVU Wonen een landelijke Design & Build prijsvraag uitgeschreven, welke wij samen met Nieuwenhuizen-Daandels hebben gewonnen. Het stedenbouwkundigplan is niet alleen optimaal duurzaam verkaveld, het is ook lokaal ingebed. Waarbij beeldkwaliteit, duurzaamheid en oplossingen voor o.a. fijnstof, infiltratie, bezonning, beschaduwing allen evenzwaar hebben meegewogen in de planvorming.

Lees meer