Renovatie Rijkskantoor Roermond

slachthuisstraat_exterieur
Plattegrond-1e-verdieping
interieur_vergaderruimte
interieur_restaurant-2
interieur_restaurant
interieur_presentatieruimte
interieur_overlegplek
interieur_openoverlegplek
interieur_concentratiewerkplek
interieur_ankerpunt
interieru_meerpersoonswerkplek

Openheid, transparantie en licht.

Een open en transparant, licht en vriendelijk gebouw realiseren met een hoge ruimtelijke kwaliteit is een hoge ambitie voor een bestaand gebouw wat vrij gesloten, somber en donker is. Om zo veel mogelijk kwaliteit aan het gebouw toe te kunnen voegen, kiezen wij ervoor de nieuwe verbinding te upgraden tot een twee etages hoge transparant en licht restaurant. Dit bedrijfsrestaurant wordt de verbindende spil van het gebouw. Het pleintje, wat getransformeerd wordt tot een prettige buitenruimte bij het restaurant, wordt op de begane grond van het restaurant alleen gescheiden door een glazen vliesgevel. Belijningen in het exterieur en interieur lopen in elkaar over, kleurstellingen en materialisatie zijn op elkaar afgestemd. Van de overige aan het pleintje grenzende ruimten, worden de bestaande borstweringen verwijderd (evenals bij de entreehal) waardoor deze ruimten veel opener en lichter worden en beplanting buiten van binnenuit ervaren kan worden. De nieuwe verbinding wordt afgedekt met een zinken luifel (passende bij de bestaande zinken roefendaken) welke de sfeer van het pleintje intiemer maakt en een te hoge opwarming van het restaurant tegengaat. Als aanvulling hierop zorgen verticale houten lamellen voor zonwering van de lagere geveldelen, tevens op de zonbelaste delen van bestaande pleingevels. Naast hun functie geven de lamellen het gebouw een warme en natuurlijke uitstraling. Dezelfde uitstraling en materialisatie wordt aan de voorgevel bij de nieuwe in het oog springende entree toegepast, het zink vormt tevens de gevelbekleding ter vervanging van de glazenbouwstenen .

Duidelijke entree.

De terreinverharding wordt aangepast om vanaf de openbare weg, zowel voor de voetganger als de passant een logische en duidelijke toegang tot stand te brengen. Een voetpad leid in een rechte lijn van de openbare weg over het parkeerterrein naar de entree. Eenmaal de tochtsluis en receptie gepasseerd gaat deze route binnen op een herkenbare betegelde wijze verder tot aan de lift van gebouw 51. Halverwege deze route komt men door het bedrijfsrestaurant, waar zowel visueel door de vide als praktisch via de trap de eerste verdieping bereikt kan worden.
Aan beide uiteinden van het restaurant bevinden zich aanlandplekken welke door glazen wanden gescheiden worden van de vergaderruimten. Open en transparant waar mogelijk. Tevens bevinden zich hier de centrale stijgpunten van beide gebouwen, vanwaar de kantoorgebieden toegankelijk zijn.

Kantoorgebieden, Het Nieuwe Werken, Functionele werkplekmix

Voor het kantorengebied is de werkenmix een leidend ordeningsprincipe. Voor het gebouw als totaal wordt aan de werkplekkenmix voldaan, verhoudingsgewijs voor de beide gebouwdelen en de verdiepingen binnen de gebouwdelen ook. Op deze manier kan door het gehele gebouw heen op de nieuwe rijks manier gewerkt worden, ongeacht hoe afdelingen in de toekomst zullen groeien of inkrimpen.
De kantoorgebieden onderscheiden zich van het algemene gebied door een andere vloerbedekking, overige materialisering wordt gelijkwaardig door het gehele gebouw toegepast. Centraal in ieder kantoorgebied bevind zich het ankerpunt, het meest in het oog springende element alhier is de pantry voorziening welke in uniform in beide gebouwen wordt toegepast. Elk kantoorgebied kent een eigen basiskleurtint. Deze basiskleur wordt zowel in de pantry ombouw, als in de stoffering van het ankerpunt meubilair toegepast.

Centraal ankerpunt, zichtbaarheid werkplekken.

Het ankerpunt ligt centraal in het open kantoorgebied. Ten opzichte van de bestaande situatie zijn (waar mogelijk) de indelingswanden aan de zonbelaste zijde verwijderd en aan de overzijde waar mogelijk hergebruikt. In deze hergebruikte wanden zijn glasdelen gemaakt om zichtbaarheid naar de gesloten ruimten te bieden vanuit de overige werkplekken.

Het ankerpunt is de centrale (ontmoetingsplek) binnen een kantoorgebied per verdieping. De ankerpunt functionaliteiten zijn gegroepeerd rond een herkenbaar pantrymeubel, waarin zowel de print-, koffie-, als spoelfaciliteiten zijn ondergebracht. (voor de begane grond gebouw 51, is dit gecombineerd met de koffiebar). Een centrale ligging om zo gedurende de werktijd optimaal als ontmoetingsplek te kunnen functioneren.

Ruimte verdeling en (klimatologisch) comfort.

Het ankerpunt ligt in het open kantoorgebied. Concentratieplekken bevinden zich op de rustigere uiteinden van het gebouw, terwijl openwerk- en overlegplekken juist rond het meer rumoerige ankerpunt zijn gesitueerd. Ten opzichte van de bestaande situatie zijn (waar mogelijk) de indelingswanden aan de zonbelaste zijde verwijderd en aan de overzijde waar mogelijk hergebruikt. Zo ontstaat aan de zonbelaste zijde een groot volume, welke klimatologisch beter beheersbaar is dan kleine ruimtes. Doordat algemeen gebied van een eigen nieuw klimaatsysteem wordt voorzien, hebben we met het bestaande systeem voor de kantoren meer vermogen beschikbaar dan in de bestaande situatie. Het bestaande verwarmingssysteem blijft gehandhaafd. Alle plafonds worden vervangen, evenals de verlichtingsarmaturen en inblaas roosters, om een goed comfort (verlichting en temperatuur) voor de nieuwe indeling te kunnen garanderen en groepsgewijs (middels bewegingsmelders) te kunnen regelen.

download projectblad Rijkskantoor Roermond