Stedebouwers

Eigenheid van de plek

Of uw plangebied nu gelegen is in een historische binnenstad, een bestaande woonwijk of een kernrandzone in alle gevallen is de context zeer belangrijk. De eigenheid van de plek vormt de belangrijkste inspiratiebron.  Niet om te reproduceren maar om in te passen. We zoeken niet naar reproductie, niet naar een breuk, maar naar continuïteit, herkenbaarheid en de mogelijke randvoorwaarden voor een transformatie. Door zo eerst de ruimtelijke randvoorwaarden te onderkennen, ontstaat vervolgens een zekere programmatische vrijheid, waardoor uiteenlopende wensen van opdrachtgevers en maatschappelijk betrokken vaak heel goed bijeen gebracht kunnen worden.

Commerciële en maatschappelijke belangen

Alleen door zowel de commerciële als de maatschappelijke belangen te doorgronden, wordt het gezamenlijke belang helder. Zowel deze belangen, als de eigenschappen van de plek en haar historie vormen de context. Met deze context in het achterhoofd, zal een ontwerp niet als een vervreemd element in de bestaande omgeving komen te staan. Het kan zich verankeren. Soms maken we de verborgen geschiedenis weer zichtbaar, soms nemen we bepaalde karakteristieken over, soms geven we bestaande omgeving een subtiel duwtje in een andere richting.

In onze opvatting gaat de stedebouwkundige samenhang altijd voor de individuele expressie van het gebouw. Wat niet wegneemt dat in een stedebouwkundige situatie een bijzondere individuele expressie soms gevraagd wordt.

 PAST HET OP DE PLEK?

Door invulling te geven aan deze visie heeft Leenders Architecten inmiddels diverse inbreidings-, herstructurerings- uitbreidings- en centrumplannen in hun context mogen verankeren. Soms met vele traditionele kenmerken, soms modernistisch, maar altijd passend in de omgeving.