Tijdelijke woonruimte: duurzaam, snel en betaalbaar

Barli_Base_Modern_visual_voorzijde 13 juli 2016

Ombouwen van leegstaande kantoren? Snel bouwen van goedkope permanente huurwoningen? Leenders Architecten & Ingenieurs uit Veghel heeft een betere oplossing voor het groeiend tekort aan betaalbare woonruimte in Nederland: de ‘Barli Base’ tijdelijke woning.   

De druk op de woningmarkt in Nederland is groot. De vraag overstijgt ruimschoots het aanbod en dat zorgt voor ongewenste situaties. Zo kunnen statushouders bijvoorbeeld niet doorstromen naar een woning, waardoor ze verplicht zijn om in het AZC te blijven wonen. Hierdoor komt de opvang van nieuwe asielzoekers in het gedrang. Maar naast statushouders zijn er natuurlijk meer mensen in Nederland op zoek naar woonruimte. De wachtlijsten zijn lang en de onvrede neemt toe.

Ombouw en nieuwbouw
Als reactie hierop ontstaan allerlei initiatieven. Plannen met haken en ogen. Het goedkoop ombouwen van kantoren, bijvoorbeeld, is slechts op een beperkt aantal locaties mogelijk en moet passen binnen het bestemmingsplan. Terwijl het snel bouwen van goedkope huurhuizen een relatief dure optie is. Een optie bovendien die niet altijd aansluit bij het gevraagde kwaliteitsniveau en de vraag opwerpt of er in de toekomst nog wel behoefte zal zijn aan dit type woningen.

Tijdelijke woonruimte
Leenders Architecten & Ingenieurs ziet de oplossing van dit maatschappelijk vraagstuk in het creëren van tijdelijke woonruimte. Tijdelijke huisvesting is een toekomstbestendige keuze; een keuze voor duurzaamheid. Immers, Nederland vergrijst. Over 15 tot 20 jaar komen op diverse plaatsen vele permanente woningen vrij. Wanneer we daar nu sociale huurwoningen zouden gaan bouwen, bouwen we voor toekomstige leegstand.

Barli Base
Naast duurzaamheid zijn snelheid en betaalbaarheid belangrijke argumenten om te kiezen voor tijdelijke huisvesting. De Barli Base wordt geproduceerd bij Barli in Uden. De productietijd is slechts drie weken. Tegen bouwkosten die de helft bedragen van die van een gemiddelde permanente woning. De prefab woningen voldoen aan alle nieuwbouweisen van het huidige bouwbesluit en behalen een EPC-score kleiner dan 0,4. Ze zijn plug & play plaatsbaar, waarbij een tijdelijke vergunning volstaat.

Contact
Een groeiende groep opdrachtgevers deelt onze visie op tijdelijke huisvesting en ziet in de Barli Base het antwoord op de urgente vraag naar moderne, kwalitatief goede woningen. Voor zowel een dorpse als een meer stedelijke omgeving. Graag gaan wij ook met u in gesprek over de mogelijkheden van dit concept. Voor meer informatie en het maken van een afspraak neemt u contact op met Menno Top, 0413 – 366 711 of mt@leendersarchitecten.nl.

Menno Top, architect Leenders Architecten & Ingenieurs


Plaatsingsdatum: 13-07-2016