Transformatie winkelruimtes naar appartementen in plan Centre Veghel

Transformatie leegstand naar appartementen Centre Veghel

Transformatie leegstand naar appartementen Centre Veghel

Wat te doen met leegstaande kantoor- of winkelruimtes? Een vraag die ook Maatschap Centre Veghel Commercieel zich een aantal malen heeft gesteld. Zij hebben na wijs beraad in 2016 het besluit genomen om het grootste deel van de leegstaande winkelruimtes uit plan Centre Veghel te gaan herbestemmen middels een transformatie winkelruimtes.
Met de voorgenomen transformatie moesten de leegstaande kantoren aan de Mgr. van den Tillaartstraat en de Franciscanessenlaan worden herbestemd en omgebouwd tot appartementen. Met de door Bernheze Makelaars gemaakte bepaling van de doelgroep, is door Leenders Architecten & Ingenieurs een eerste ontwerp gemaakt. Daarin is het aantal en de grootte van de appartementen bepaald.

Procedures

Nadat het aantal en grootte van de appartementen bepaald waren, is het ontwerp verder uitgewerkt met woningindelingen waarbij de bestaande buitenschil zoveel als mogelijk gerespecteerd werd. Uiteindelijk zijn alle tekeningen, de bouwbesluitberekeningen en in samenwerking met BRO een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Daarmee is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘planologische afwijking’.

Bouwkundig

Circa 830 m² commerciële ruimte is bij de transformatie winkelruimtes omgezet naar negen appartementen van circa 80 tot 110 m² BVO. Daarbij zijn de bestaande gevels zoveel als mogelijk intact gehouden. Ten behoeve van het doorspuien zijn op diverse plekken de vaste beglazing vervangen door een draaikiepraam. Op één plek is een nieuwe voordeur in bestaand metselwerk gemaakt.
Inpandig zijn de lichte binnen- en woningscheidende wanden op de bestaande vloer geplaatst en is een verlaagd plafond aangebracht waarboven de installaties zitten.
Het ontwerp is zo opgezet dat de bestaande meterkastvloerplaten gebruikt konden worden. Op een enkele plek zijn nieuwe mantelbuizen ten behoeven van de nutsvoorzieningen (water, elektra en glasvezel) vanaf buiten, via de kruipruimte tot in de nieuwe meterkast gemaakt.

Installaties

Om aan de bouwbesluit-eisen te kunnen voldoen is voor een enkel punt het rechtensverkregen niveau van plan Centre Veghel aangehouden.
Als verwarmingsinstallatie zijn elektrische stralingspanelen aangebracht. In elke verblijfsruimte zorgt een op maat gemaakt plafondpaneel met een eigen ruimtethermostaat voor een hoog comfort en een razend snelle opwarming. De verbruikskosten van dit systeem zijn gelijk aan die van verwarmen op gas.
Een elektrische boiler dient als warmwatervoorziening en er is geen gasaansluiting nodig.
Voor de ventilatie is een gebalanceerd systeem met warmteterugwinning toegepast.

transformatie winkelruimtes

Onze projectleiders praten u graag bij over de mogelijkheden die er zijn omtrent transformaties van winkelruimtes of kantoorpanden. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met 0413-366711 of stuur een berichtje naar info@leendersarchitecten.nl.