Vergunning Basisschool De Troubadour verleend

Basisschool De Troubadour Eindhoven

De omgevingsvergunning voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Troubadour Eindhoven is zonder noemenswaardige opmerkingen verleend. Daarmee is weer een belangrijke stap in het proces gezet.

Stedenbouwkundige inpassing

De nieuwbouw vervangt de drie bestaande onderwijs- en sportgebouwen op het terrein van de SKPO. Die gebouwen liggen nu nog gericht op de wijk, maar afgekeerd van het Genderpark. De reconstructie van het Genderpark is in volle gang. De stedenbouwkundige inpassing van het plan met de vervangende nieuwbouw is zo dat zowel de wijk als de school een grotere verbinding met het park krijgt. Eén compact nieuw gebouw voor zowel de basisschool en de gymzaal vervangt de 3 oude gebouwen en zal een unieke parel vormen midden in het stadspark.

Door gebruik van natuurlijke kleuren en materialen, zoals hout en baksteen, wordt het gebouw opgenomen van het park. In de knik die het gebouw maakt zit de koppeling tussen stad en landschap en daarnaast bevindt zich daar ook de entree van het gebouw.
De lokalen zijn gericht op het park en de gymzaal en facilitaire ruimtes zijn gericht op de wijk.

Slim Faseren

Tijdelijke huisvesting kost veel tijd en geld. Door in dit plan eerst de gymzaal te slopen en op die plek de nieuwbouw te realiseren, kan tijdelijke huisvesting worden voorkomen.